देवाचं दुकान

आमच मूळ गाव पुण्याजवळच सासवड. आमच सासवडला वरचेवर जाण होत असतं. २००३-२००४ सालची गोष्ट असेल. फेब्रुवारीचा महिना. सासवड तसा कमी पावसाचा प्रदेश. त्यातून आधीचे २ वर्ष सरासरी पेक्षा बराच कमी … Continue Reading →


मर्यादित संस्कृती

 प्रस्तावना: माझी एक मैत्रीण अत्यंत पारंपारिक विचारांची मुलगी आहे. तिला सगळ्यांनी आपली संस्कृती जपली पाहिजे अस नेहमी वाटत. बहुदा अशा  प्रथांच Logic मला पटत नाही. मला प्रत्येक आणि प्रत्येक, गोष्टीच … Continue Reading →